重庆Isidora B

重庆Isidora B

重庆Isidora B


尺寸


颜色

MATERIALI

    

 重庆Bianca                             Grigio Perla                              Salvia                                Sabbia                                Tortora


COLORI E FINITURE STRUTTURA

    

 Bianca                             Grigio Perla                              Salvia                                Sabbia                                Tortora

相关标签:餐桌和椅子,Isidora B,
来源:http://cq.stosachina.com/product740955.html
时间:2021-6-11 9:42:20
上一条:重庆Isidora
下一条:重庆Kanvas Na购买咨询或商务合作欢迎联系我们

可靠
食品级

意大利
设计制造

100000
多种搭配

57年
经验

全球1000
多家展厅

可持续发展的
环保责任